Vår lösning

Starka delar ger en helhetslösning i världsklass

Vi på HRM har ett enda fokus: Att stötta våra kunder så att deras vardag med lön och HR blir så enkel som möjligt. Det innebär att användaren ska kunna nå sina lönefunktioner där det passar personen enklast och bäst för individen. HRM är en mobile first lösning där du som är medarbetare, chef eller lönekonsult möter HRM på den enhet som du är mest bekväm med. Systemet är intuitivt och byggt utifrån den roll du har samtidigt som processtödet i HRM hjälper dig hela vägen till en lyckad lön. Det är så vi på HRM tänker och det är så vi bygger.

Våra mobila lösningar keyboard_arrow_right

Lön & HR

Stödet för lön innehåller alla funktioner som man kan förvänta av ett modernt lönesystem, exempelvis enskild eller gruppvis löneberäkning, framtagning av filer till bank och ekonomisystem samt hantering av skattedeklarationer och kontrolluppgifter. Lön tillsammans med funktionaliteten för tidrapportering kan hantera i princip alla centrala avtal som finns tecknade mellan arbetsmarknadens parter. I vårt lönesystem finns möjlighet för den anställde att se sin lönespecifikation under lönebearbetningen. Så fort transaktioner är attesterade i tid och verifikat är inlämnade finns dessa med på specifikationen.

Funktion bemanning

Bemanning

Att effektivt kunna arbeta med schemaläggning, bemanning och personalplanering är en framgångsfaktor för alla företag med hög personalintensitet. Med utgångspunkt från aktuellt arbetstidsavtal och organisationens bemanningskrav kan ni enkelt upprätta ett antal behovsscheman i vårt bemanningsområde. Dessa scheman utgör sedan de underlag som kopplas till respektive anställning.
På varje anställning kan s.k. ”önskescheman” läggas in. Dessa matchas mot organisationens behovsscheman och bemanningsområdet skapar personliga scheman som sedan blir underlag för utvärdering med avseende på tid och lön.

Funktion tidsrapportering och schema

Tidrapportering och schema

För att hantera tidrapportering finns bland annat funktioner för närvaro- och källrapportering. Era medarbetare kan alltså själva rapportera närvaro, övertid och frånvaro. Efter attest sänds uppgifterna vidare för bearbetning. När ni använder tidfunktioner i tidrapporteringen finns även alternativ för ledighetsansökan och sjukanmälan via elektronisk blankett.
Ansökan/anmälan skickas därefter via e-post till berörd chef för attest. Tidrapporterna, tillsammans med lönefunktionerna, hanterar de flesta centrala avtal som finns tecknade mellan arbetsmarknadens parter.

Funktion LAS-hantering

LAS-hantering

HRM innehåller funktioner för att bevaka, följa upp och skapa underlag som behövs för att på ett bra sätt hantera frågor enligt Lagen om Anställningsskydd och de varianter som krävs av olika kollektivavtal.

Funktion lönerevision

Lönerevision

Här hämtas grunduppgifter för en revision från Lön. Användaren kan fritt välja urvalskriterier. Rutinen lagrar historiska revisioner, så att jämförelser med tidigare revisioner kan göras direkt. I lönesystemet för revision finns funktioner för simulering samt beräkning för bud och potter. Rutinen framställer också rapporter som visar överenskommelser och förhandlingsprotokoll.
Lönesystemet för revision har även en återföringsfunktion som uppdaterar anställningsuppgifterna i lönefunktionen och markering sätts om retroaktiv lön skall beräknas.

Funktion reseräkning

Reseräkning

Registrering av reseräkningar kan utföras av den anställde själv. Funktionen hanterar såväl inrikes- som utrikesresor samt utläggsredovisning. Registrering av traktamenten sker genom att avresedatum och klockslag samt ankomstdatum och klockslag anges varefter funktionen automatiskt skapar traktamenten inom intervallet.
Efter det att reseräkningen är attesterad och godkänd sker automatisk överföring till lön för utbetalning.

Funktion sjukdom och rehabilitering

Sjukdom och rehabilitering

Vårt lönesystem innehåller ett komplett stöd för att hantera sjukdom och rehabilitering. Ett exempel på funktioner är: Sjukfrånvaro registreras och bevakas av chefen och/eller den chef som har fått attesträtt för tidsrapportering delegerad till sig. Den anställde kan friskanmäla sig då man är tillbaka på arbetsplatsen.
Smarta och flexibla funktioner
Rehabiliteringsärenden skapas med automatik i lönesystemet men kan även skapas manuellt. Chefen och HR-ansvarig kan se sjukfrånvarostatistik både för sina närmsta medarbetare och för all underställd personal. Chefen och HR-ansvarig kan få bevakningsmail.

Funktion digital brevlåda

Digital brevlåda (Kivra)

HRM ger dig nu möjlighet att skicka lönespecifikationer och kontrolluppgifter direkt till en digital brevlåda, istället för att distribuera via mail eller via vanlig post.
Funktionen är integrerad med HRM och gör processen helt automatiserad. Som administratör behöver du då inte fundera på om/hur medarbetarna ska få sina lönespecar och kontroll-uppgifter. Lösningen är helt webbaserad och är tillgänglig oberoende av vilken typ av enhet du använder.
Kivra har idag över 600 anslutna avsändare såsom bl.a. Skatteverket och Försäkringskassan, vilket gör att detta inte bara är en brevlåda för lönespecar och kontrolluppgifter, utan även för en mängd annan information från myndigheter och andra organisationer/företag.
Läs mer om Kivra här.
Vill du komma i direktkontakt med Kivra? – Kontakta gärna Per Hassbring, Kivra. Tel: 076-77 66 799, mail: sales@kivra.com

Funktion masterdatabas

Masterdatabas

HRM erbjuder fullt stöd för de kunder som behöver etablera en Masterdatabas som kan samverka med era befintliga system. HRMs Masterdatabas kan också ligga till grund för företagsgemensamma löne- och HR rutiner.
Masterdatabasen är uppbyggd enligt en genomtänkt modell och kan hämta/lämna information till/från andra system. Med HRMs Masterdatabas etablerar ni en komplett databas för all personal som kan ligga till grund för och stödja:
en företagsgemensam process för hantering av organisation, anställningar och personer en medarbetarportal för person- och anställningsinformation gemensam, aktuell och kvalitetssäkrad information genom statistik och utdata intern benchmarking samordning av organisationsdelar, anställningar och personer i hela organisationen även utanför Sverige språkhantering

Funktion organisations- och anställningshantering

Organisations- och anställningshantering

HRM innehåller mängder med funktioner för att hantera organisation, anställningar och personer. Informationen är alltid aktuell och gemensam. Det innebär att ni snabbt och enkelt får grepp om vital information som rör organisation och personal - och med HR-funktionerna i HRM som hjälp få ett effektivt stöd för HR-arbetet, service till medarbetare, chefer i olika situationer och i alla faser under den anställdes tid i organisationen.

Funktion kompetens och talanghantering

Kompetenshantering

När ni hanterar kompetens i HRM definieras och lagras organisationens krav på kompetens på ett antal nivåer och begrepp. Kraven kan registreras både i form av koder och i form av klartexter. Matchning kan sedan ske mot antingen en persons eller en avdelnings kompetensprofil och resultatet presenteras i form av en gapanalys eller i form av stapel- eller cirkeldiagram.
När ni hanterar kompetens i lösningen får ni också tillgång till funktioner för att hantera de anställdas CV, vilka hämtas från HRMs verktyg för utvecklingssamtal, arbetsvärdering, successions- och ersättarplanering samt organisationens kurs och utbildningsverksamhet.

GDPR i HRM

GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, är en ny förordning som ersätter PuL och som alla företag som hanterar personuppgifter är skyldiga att följa. Vi som systemleverantör arbetar därför med att säkerställa och anpassa systemet så att ni som kund och personuppgiftsansvarig ska kunna följa de nya lagkrav som ställs. Bland annat har vi sett över utveckling inom områden som registerutdrag, rensning, arkivering och loggning. Detta har resulterat i att vi förenklat hantering för att underlätta för er som kund inom dessa områden.
En rekommendation är att se över hur lönespecifikationer hanteras då det inte är godkänt att skicka dessa via mail och här kan vi erbjuda lösningar som HRM portal, HRM mobil app eller Kivra. HRM erbjuder även en gemensam genomlysning där man går igenom hanteringen av personuppgifter i HR- och lönesystemet med kunden.


Ledorden som gör HRM-lösningen unik

Innovativt

 

Att göra som alla andra gör är inte HRMs väg att gå. Istället ger våra innovationer dig möjlighet att göra saker på det sätt som du vill. Från webbaserade lösningar till mobila appar och det allra senaste i smarta lösningar. Det kan du alltid förvänta dig av HRM.

Personligt

 

Med HRM får du ett löne- och HR system efter dig och din verksamhet, inte tvärtom. Du väljer själv vilken information som ska visas i HRM och Vårt mål är att Du ska känna att HRM blir Din lösning. Dessutom har Du stor frihet att vidare anpassa lösningen när din verksamhet och organisation utvecklas.

Tillgängligt

 

HRM är alltid tillgängligt för dig när du behöver det – oavsett var du är och oavsett när. Med utgångspunkt från att all information finns tillgänglig på ett och samma ställe ger vi dig fördelar som du inte får hos någon annan.