Kundstöd
Nedladdning

Vår lösning

 

Starka delar ger en helhetslösning i världsklass

Vi på HRM har ett enda fokus: Att stötta våra kunder så att deras vardag med lön och HR blir så enkel som möjligt. För att lyckas med det har vi tagit fram ett unikt koncept som baseras på att allt hänger ihop i samma molnbaserade lösning. Både löne- och HR-funktionaliteten, som vi har nyutvecklat, utvecklat och förfinat sedan 2001, har samma startpunkt i verksamhet och teknik. Det gör att allt hänger ihop på ett väldigt smart sätt. Är du endast intresserad av utvalda delar? Du kan självklart välja precis vad du önskar. Men det kan vara tryggt att veta att allt hänger ihop om du senare vill växa med ditt system. Det är så vi tänker och det är så vi bygger.

 

Använd HRM när
det passar dig

Med mobilen skapar HRM nya förutsättningar för individen att både lämna och få information oavsett tid och plats. I mobilen kan chefer och medarbetare se lönespecifikation, se schema, tidrapportera, attestera, m.m. Hela lösningen är rollbaserad vilket gör att du får tillgång till precis det du ska ha i dina olika roller utan att behöva hoppa mellan olika appar. Enkelt, snyggt och smart. HRM gör det igen.

Läs mer

Lön

Stödet för lön innehåller alla funktioner som man kan förvänta av ett modernt lönesystem, exempelvis enskild eller gruppvis löneberäkning, framtagning av filer till bank och ekonomisystem samt hantering av skattedeklarationer och kontrolluppgifter. Lön tillsammans med funktionaliteten för tidrapportering kan hantera i princip alla centrala avtal som finns tecknade mellan arbetsmarknadens parter. I vårt lönesystem finns möjlighet för den anställde att se sin lönespecifikation under lönebearbetningen. Så fort transaktioner är attesterade i tid och verifikat är inlämnade finns dessa med på specifikationen.

Funktion bemanning

Bemanning

Att effektivt kunna arbeta med schemaläggning, bemanning och personalplanering är en framgångsfaktor för alla företag med hög personalintensitet. Med utgångspunkt från aktuellt arbetstidsavtal och organisationens bemanningskrav kan ni enkelt upprätta ett antal behovsscheman i vår bemanningsmodul. Dessa scheman utgör sedan de underlag som kopplas till respektive anställning.
På varje anställning kan s.k. ”önskescheman” läggas in. Dessa matchas mot organisationens behovsscheman och bemanningsmodulen skapar personliga scheman som sedan blir underlag för utvärdering med avseende på tid och lön.

Funktion tidsrapportering och schema

Tidrapportering och schema

För att hantera tidrapportering finns bland annat funktioner för närvaro- och källrapportering. Era medarbetare kan alltså själva rapportera närvaro, övertid och frånvaro. Efter attest sänds uppgifterna vidare för bearbetning. När ni använder tidfunktioner i tidrapporteringen finns även alternativ för ledighetsansökan och sjukanmälan via elektronisk blankett.
Ansökan/anmälan skickas därefter via e-post till berörd chef för attest. Tidrapporterna, tillsammans med lönefunktionerna, hanterar de flesta centrala avtal som finns tecknade mellan arbetsmarknadens parter.

Funktion LAS-hantering

LAS-hantering

HRM innehåller funktioner för att bevaka, följa upp och skapa underlag som behövs för att på ett bra sätt hantera frågor enligt Lagen om Anställningsskydd och de varianter som krävs av olika kollektivavtal.

Funktion lönerevision

Lönerevision

Här hämtas grunduppgifter för en revision från Lön. Användaren kan fritt välja urvalskriterier. Rutinen lagrar historiska revisioner, så att jämförelser med tidigare revisioner kan göras direkt. I lönesystemet för revision finns funktioner för simulering samt beräkning för bud och potter. Rutinen framställer också rapporter som visar överenskommelser och förhandlingsprotokoll.
Lönesystemet för revision har även en återföringsfunktion som uppdaterar anställningsuppgifterna i lönefunktionen och markering sätts om retroaktiv lön skall beräknas.

Funktion reseräkning

Reseräkning

Registrering av reseräkningar kan utföras av den anställde själv. Funktionen hanterar såväl inrikes- som utrikesresor samt utläggsredovisning. Registrering av traktamenten sker genom att avresedatum och klockslag samt ankomstdatum och klockslag anges varefter funktionen automatiskt skapar traktamenten inom intervallet.
Efter det att reseräkningen är attesterad och godkänd sker automatisk överföring till lön för utbetalning.

Funktion sjukdom och rehabilitering

Sjukdom och rehabilitering

Vårt lönesystem innehåller ett komplett stöd för att hantera sjukdom och rehabilitering. Ett exempel på funktioner är: Sjukfrånvaro registreras och bevakas av chefen och/eller den chef som har fått attesträtt för tidsrapportering delegerad till sig. Den anställde kan friskanmäla sig då man är tillbaka på arbetsplatsen.
Smarta och flexibla funktioner
Rehabiliteringsärenden skapas med automatik i lönesystemet men kan även skapas manuellt. Chefen och HR-ansvarig kan se sjukfrånvarostatistik både för sina närmsta medarbetare och för all underställd personal. Chefen och HR-ansvarig kan få bevakningsmail.

Funktion digital brevlåda

Digital brevlåda (Kivra)

HRM ger dig nu möjlighet att skicka lönespecifikationer och kontrolluppgifter direkt till en digital brevlåda, istället för att distribuera via mail eller via vanlig post.
Funktionen är integrerad med HRM och gör processen helt automatiserad. Som administratör behöver du då inte fundera på om/hur medarbetarna ska få sina lönespecar och kontroll-uppgifter. Lösningen är helt webbaserad och är tillgänglig oberoende av vilken typ av enhet du använder.
Kivra har idag över 600 anslutna avsändare såsom bl.a. Skatteverket och Försäkringskassan, vilket gör att detta inte bara är en brevlåda för lönespecar och kontrolluppgifter, utan även för en mängd annan information från myndigheter och andra organisationer/företag.
Läs mer om Kivra här.
Vill du komma i direktkontakt med Kivra? – Kontakta gärna Per Hassbring, Kivra. Tel: 076-77 66 799, mail: sales@kivra.com

HR

I HRM finns alla delar inom HR samlat. Eftersom vi erbjuder en helhetslösning fungerar HR-systemet som stöd också när vi pratar bemanning, anställning och andra delmoment. Denna unika egenskap gör att ni inom samma HR-system och med samma databas enkelt kan göra till exempel en matchning mellan kompetens och bemanning. Vill du även använda HRM för lönehantering, tid/schema och bemanning så är det delkomponenter som finns i samma databas utan integrationer. Vårt helhetstänk ger dig en lösning i världsklass.

Funktion masterdatabas

Masterdatabas

HRM erbjuder fullt stöd för de kunder som behöver etablera en Masterdatabas som kan samverka med era befintliga system. HRMs Masterdatabas kan också ligga till grund för företagsgemensamma löne- och HR rutiner.
Masterdatabasen är uppbyggd enligt en genomtänkt modell och kan hämta/lämna information till/från andra system. Med HRMs Masterdatabas etablerar ni en komplett databas för all personal som kan ligga till grund för och stödja:
en företagsgemensam process för hantering av organisation, anställningar och personer en medarbetarportal för person- och anställningsinformation gemensam, aktuell och kvalitetssäkrad information genom statistik och utdata intern benchmarking samordning av organisationsdelar, anställningar och personer i hela organisationen även utanför Sverige språkhantering

Funktion organisations- och anställningshantering

Organisations- och anställningshantering

HRM innehåller mängder med funktioner för att hantera organisation, anställningar och personer. Informationen är alltid aktuell och gemensam. Det innebär att ni snabbt och enkelt får grepp om vital information som rör organisation och personal - och med HR-funktionerna i HRM som hjälp få ett effektivt stöd för HR-arbetet, service till medarbetare, chefer i olika situationer och i alla faser under den anställdes tid i organisationen.

Funktion mål och presentationshantering

Mål- och prestationshantering

Med HRM som stöd kan ni hantera den enskilde medarbetarens överenskomna mål, färdigheter, utvecklingsplan, kompetensutvecklingskrav och resultat. Dessa uppgifter koordineras sedan med organisationens övergripande mål och strategi. Detta hjälper våra kunder att etablera organisationens övergripande mål och bryta ner dem på individnivå.

Funktion kompetens och talanghantering

Kompetens och talanghantering

Kompetens
När ni hanterar kompetens i HRM definieras och lagras organisationens krav på kompetens på ett antal nivåer och begrepp. Kraven kan registreras både i form av koder och i form av klartexter. Matchning kan sedan ske mot antingen en persons eller en avdelnings kompetensprofil och resultatet presenteras i form av en gapanalys eller i form av stapel- eller cirkeldiagram.
När ni hanterar kompetens i lösningen får ni också tillgång till funktioner för att hantera de anställdas CV, vilka hämtas från HRMs verktyg för utvecklingssamtal, arbetsvärdering, successions- och ersättarplanering samt organisationens kurs och utbildningsverksamhet.
Talanghantering
Varje organisation/företag har sitt behov av stöd för Talent Management. I HRM har vi en flexibilitet som kan skräddarsys utifrån er organisations behov av stöd för utveckling av Talent Management och vi erbjuder kunskap och system för att utforma just ert företags processtöd.
I HRM finns bland annat stöd för successionsplanering, individuell karriärplanering och möjligheter att hitta rätt personer för deras individuella framtida utveckling.

Funktion utbildning och kurs

Utbildning och kurs

HRM innehåller även funktioner för att administrera kursverksamhet som till exempel behovsinventering, planering, kurskatalog, hantering av anmälningar och resurser, ekonomi, kursintyg mm. Efter genomgångna och genomförda kurser uppdateras också de deltagandes kompetensprofil.

Våra ledord

Innovativt

 

Att göra som alla andra gör är inte HRMs väg att gå. Istället ger våra innovationer dig möjlighet att göra saker på det sätt som du vill. Från webbaserade lösningar till mobila appar och det allra senaste i smarta lösningar. Det kan du alltid förvänta dig av HRM.

Personligt

 

Med HRM får du ett löne- och HR system anpassat efter dig och din verksamhet, inte tvärtom. Du väljer själv vilken information som ska visas i HRM och Vårt mål är att Du ska känna att HRM blir Din lösning. Dessutom har Du stor frihet att vidare anpassa lösningen när din verksamhet och organisation utvecklas.

Tillgängligt

 

HRM är alltid tillgängligt för dig när du behöver det – oavsett var du är och oavsett när. Med utgångspunkt från att all information finns tillgänglig på ett och samma ställe ger vi dig fördelar som du inte får hos någon annan.