Våra tjänster

Smarta tjänster som säkrar din nytta av HRM

Att välja HRM som ditt Löne-/HR system är första steget på en resa till en ny upplevelse av löne och HR hanteringen. Nästa steg handlar om att göra dig till mästare på ditt nya system. För att säkra ditt nya system på bästa sätt och för att uppnå mesta möjliga nytta av din HRM-lösning erbjuder HRM ett rikt utbud av olika tjänster och kurser.
Flertalet av våra konsulter kommer från din verksamhet och har därmed gedigen erfarenhet om dess olika processer. Med genuin erfarenhet inom Lön/HR området och med ett gott tekniskt kunnande har du i våra smarta konsulter en bra sparringpartner för dig och din verksamhet.

Implementation av en helhetslösning

På HRM jobbar vi inte med någon annan lösning än vår egen. Vårt fokus har gjort oss till experter att implementera, underhålla och förädla vårt system. Med ett stort antal implementationer i ryggen har en unik leveransmodell utvecklats där vi utgår från PPS - Praktisk ProjektStyrning som styrmodell.
Alla HRMs projektledare är certifierade och under projektet etableras såväl extern/gemensam som interna styrgrupper. Dessa stödjer, följer och skapar trygghet för projektets framfart.
Nedan beskrivs de faser som ingår i HRMs leveransmodell:

Ikon förstudie

Förstudie

Kund och HRM genomför tillsammans en kartläggningsinsats som syftar till att lägga grunderna för en tydlig och optimal uppsättning och leverans inför införandet av HRM. Förstudien omfattar ett antal workshops som genomlyser de områden/processer som kunden önskar etablera systemstöd för. Resultatet av denna arbetsfas är bl a att GAP/avvikelser från HRM standard identifieras vilka presenteras i en förstudierapport tillsammans med en preliminär projekt- och leveransplan.

Ikon teknisk installation

Teknisk installation & uppsättning

I denna fas sätts HRM upp så att kunden kan logga in i systemet. Först sätts HRM upp lokalt hos HRM, senare görs en installation hos driftspartnern. Resultatet av denna arbetsfas är en komplett tekniskt installerad, dokumenterad och verifierad driftsmiljö.

Ikon basuppsättning

Basuppsättning

HRM sätter upp och verifierar alla överenskomna standard kollektivavtal i kundens system. Resultatet av denna arbetsfas är att alla kundens standard kollektivavtal med tillhörande lönearter är uppsatta och verifierade.

Ikon konvertering

Konvertering & integrationer

Konvertering görs i samband med att de centrala funktionsområdena Grund och Lön etableras. Konverteringen delas upp i: Grund (t.ex. organisation, Bolag, Lönearter, Orter och Arbetsställen), Person (Persondata, Anställningsdata och Lönedata) samt Transaktion (Transaktioner och Saldon). Resultatet av denna arbetsfas är en verifierad och godkänd första konvertering av alla konverteringsobjekt med protokoll med resultat och kvalitetsbrister i data.
HRM etableras med ett flertal standardintegrationer samt vid behov ett antal kundspecifika integrationer. Parallellt med att områdesuppsättning görs utvecklas de kundspecifika integrationerna. Verifieringen sker i form av funktionstester där varje funktion testas av och verifieras. Resultatet av denna arbetsfas är att alla integrationer är funktionstestade och godkända.

Ikon system och paralelltester

System-& parallelltester

När systemet är uppsatt och alla delar funktionstestats av Kunden är genomförs systemtester. Dessa läggs upp som kompletta processflöden där man säkerställer att alla processer, funktioner, integrationer och rapporter testas och verifieras i sitt sammanhang. Resultatet av denna arbetsfas är godkänt systemtest, testprotokoll med alla testfall körda och resultatet dokumenterat, dokumentation av brister samt en katalog med regressionstestfall.
När beslut om parallell test fattats så genomförs först en ny konvertering där uppdateringar och aktualisering av data görs. Konverteringen körs med alla transaktioner fram till och med en beslutad historisk månadsbrytning. Efter detta körs alla historiska transaktioner för en månad efter den historiska månadsbrytningen. Avstämning görs sedan av lönespecifikationer, aktuella exportintegrationer och olika rapporter från HRM mot samma data i befintliga system. Resultatet av denna arbetsfas är godkänt parallelltest, protokoll med alla testfall körda och resultatet dokumenterat, av kund och leverantör godkänd restlista samt ett leveransgodkännande.

Ikon förvaltning

Överlämning till förvaltning

Innan produktionsstart genomförs aktiviteter för att etablera en förvaltning hos kunden och hos HRM. Överlämning till förvaltning ska ske under parallelltesterna, innan produktionsstart. Resultatet av denna arbetsfas är en godkänd överlämning av projektet till kundens och HRMs förvaltningsorganisationer.

Ikon produktionsstart

Produktionsstart

Efter leveransgodkännande kan systemet tas i produktion. I det fall det finns återstående avtalade leveranspunkter vid produktionssättning av HRM så upprättas en restlista med tydliga deadlines för när dessa punkter skall vara hanterade. Resultatet av denna arbetsfas är en verifierad produktionsstart enligt upprättad driftssättnings- och verifieringsplan.

Kundspecifik utveckling

Våra duktiga utvecklingskonsulter erbjuder skräddarsydda lösningar och påbyggnadslösningar till HRM-systemet, alltifrån integrationer och layoutanpassningar till helt kundunika lösningar som samverkar med HRM – exempel på några av dessa lösningar är:
Integrationer mot olika typer av på marknaden förekommande HR-system Integrationer mot Active Directory Framtagande av utdata till olika typer av BI-verktyg (BusinessIntelligence/Beslutsstödssystem) Importer av löneavvikelser från olika typer av kundunika försystem

Konsult- och underhållstjänster

Vi erbjuder ett ett brett antal förvaltningstjänster och insatser som bidrar till att optimera och underhålla HRM-systemet och kompetensen kring detta på bästa sätt, bland dessa kan bl a nämnas:
Översyn av ärendehanteringsprocesser Översyn av frånvarorapporteringsprocessen Översyn av lönerevisionsprocessen Översyn av schemaläggning och schemahanteringsprocessen Översyn av behörigheter Databas- och registervård Etablering av nyframtagen funktionalitet i HRM

Kurser & seminarier

Våra utbud av kurser och seminarier utökas kontinuerligt i takt med vad som efterfrågas av våra kunder. Kurserna genomförs löpande under året. När du har anmält ditt intresse återkommer vi med kursdatum så snart vi uppnått ett deltagande som motsvarar fylld kurs.

Ikon systemförvaltning lön

Systemförvaltning lön (2 dagar)

Utbildningen vänder sig till dig som skall förvalta HRM i din organisation och är en påbyggnadsutbildning på ”Systemförvaltning allmän”. Under denna utbildning ger vi dig grunderna för att kunna administrera och förvalta lönestödet i HRM på ett optimalt sätt.

Detta går vi igenom:
Lönearter Kollektivavtal Lönerapporteringsavtal Tidsrapporteringsavtal Semesteravtal Formelhantering Lönespecifikation

Intresseanmälan
Ikon systemförvaltning allmän

Systemförvaltning allmän (2 dagar)

Utbildningen vänder sig till dig som skall förvalta HRM i din organisation. Under denna utbildning ger vi dig de allmänna grunderna för att kunna administrera och förvalta HRM på ett optimalt sätt.

Detta går vi igenom:
Vyhantering Kundunika fält och tabeller Allmän importfunktion Roller, aktörer och behörighet

Intresseanmälan
Ikon löneadministratörsutbildning

Löneadministratörsutbildning (1 dag)

Utbildningen vänder sig till dig som skall arbeta med löneadministration i HRM. Under denna utbildning ger vi dig de allmänna grunderna för att kunna hantera lönearbetet i HRM på ett optimalt sätt.

Detta går vi igenom:
Periodhantering Förberedelser löneberäkning Lönerapportering Löneberäkning Bankfil Arbetsgivardeklaration Semesterskuld

Intresseanmälan
Ikon årsskiftesseminarium

Årsskiftesseminarium (1 dag)

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med löneadministration i HRM. Under detta seminarium går vi utifrån en checklista igenom vilka rutiner du behöver gå igenom för att säkerställa övergången till nytt år.

Detta går vi igenom:
CSR-förfrågan Extrakörning - (Period 13) Inställningar i HRM Skattetabeller CSR-svar Kontrolluppgift Sjukstatistik Fora

Intresseanmälan
Ikon HRMs kunddag

HRMs kunddag (1 dag)

Denna aktivitet vänder sig till dig som förvaltar HRM i din organisation och/eller är användare av någon systemdel i HRM. Syftet med denna dag är att ge dig aktuell information som säkerställer att du nyttjar din HRM-lösning på ett optimalt sätt.

Detta går vi igenom:
Nyheter i lagar och regler Nyheter i HRM Årsskiftet i HRM Temapasset Frågor och svar

Intresseanmälan

Intresseanmälan

Event

Tack för visat intresse!

En bekräftelse har skickats till din mailkorg.