HRM-bloggen

Nyhet! Hantera dokument smidigt & enkelt

28 apr, 2020

 

Nu kan dokument så som anställningsavtal, medarbetarsamtal, befattningsbeskrivningar, etc., kopplas till personer och anställda, samt tillgängliggöras för chefer och medarbetare.

 

Dokument kan markeras som ”medarbetardokument” och ha en stärkt behörighet så att enbart medarbetare och närmsta chef har åtkomst till dokumentet. Alla dokumenthämtningar loggas som extra säkerhet.

 

I dokumenthanteringen så sker regelbaserad rensning av personliga dokument i enlighet med GDPR där det går att sätta olika regler per dokumenttyp. Till exempel att utvecklingssamtal ska raderas tre månader efter att personen har avslutat sin sista anställning i koncernen.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

BillerudKorsnäs väljer HRM!

31 mars, 2019

Nyligen sattes en ny milstolpe i vår tillväxtresa - BillerudKorsnäs väljer HRM som nytt HR- och lönesystem!

 

"Att BillerudKorsnäs valt HRM är fantastiskt roligt! Detta innebär en start på en långsiktig satsning för oss inom skog och skogsindustriell sektor. Tillsammans med BillerudKorsnäs kommer vi att konfigurera och optimera systemstödet HRM för att på bästa möjliga sätt stötta processerna i deras verksamhet. Genom att HRM är ett gemensamt system med unik flexibilitet, kommer snabbt effektiviseringsvinster på plats. Vi är väldigt tacksamma för förtroendet." säger Christian Myhrberg, VD HRM Software.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Pressmeddelande: HRM Software levererar till Sveriges Domstolar

24 mars, 2019

(Växjö, 24 mars, 2020) HRM Software har fått uppdraget att leverera ett HR- och lönesystem med tillhörande tjänster. Värdet för licenser, underhåll och support är ca 39 MSEK under 6 år med möjlighet till förlängning om ytterligare totalt 6 år.

 

Avtalet innebär att HRM Software skall leverera ett komplett system för HR- och löneområdet till Domstolsverket. Lösningen kommer att innehålla funktioner som lönehantering, resa och utlägg, tidsredovisning, rehabilitering m.m. HRM Softwares system är modernt, säkert och flexibelt vilket väl passar den höga kravbild som myndigheterna inom som Sveriges Domstolar har. Lösningen skall vara i drift under slutet av 2020 och kommer att omfatta cirka 7000 medarbetare.

Läs merexpand_more

”Vi är mycket stolta över att få förtroendet att leverera vårt HR- och lönesystem till Domstolsverket och Sveriges domstolar, som blir HRM Softwares första statliga kund. Vi ser fram emot att kunna erbjuda samma moderna och flexibla lösning som vi levererat till flera kommunala och privata verksamheter. Projektet kommer att starta inom kort och vi ser mycket fram emot ett positivt och utvecklande samarbete med Domstolsverket”, kommenterar Christian Myhrberg, VD HRM Software.

 

Sveriges Domstolar är samlingsnamnet för domstolarnas verksamhet med ca 7000 anställda och ett åttiotal självständiga myndigheter. Sveriges Domstolar består av de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket.

 

”HRM Softwares lösning möter de behov Sveriges Domstolars medarbetare och chefer har av ett ökat digitalt stöd i de HR- och löneadministrativa processerna” säger Anncharlott Holm, verksamhetsutvecklare HR och projektledare på Sveriges Domstolar.

 

Kontakt

Christian Myhrberg

VD HRM Software

Tel: 070-66 111 99

Mail: christian.myhrberg@hrmsoftware.se

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Covid-19 – hantering och åtgärder

16 mars, 2019 - uppdaterad 18 mars, 2019

Med hänsyn till pågående virusutbrott Covid-19 (Corona) förtydligas här hur HRM arbetar med saken. Vi följer utvecklingen med utgångsläge i de råd myndigheter samt vår arbetsgivarorganisation Almega ger och nedan finns en övergripande bild över hur vi arbetar med detta.

Visa merexpand_more

HRM och vår ledning är väl medveten om att coronaviruset påverkar verksamheten och inte minst våra medarbetare, kunder och samhället i stort. Vi jobbar aktivt utifrån olika scenarier med utgångsläge från vår kontinuitetsplan som är aktiverad. Utöver kontinuitetsplanen har även för situationen anpassad kontinuitetshantering tagits fram där daglig planering och genomgång sker och där vi löpande agerar utifrån de händelser och den information som för stunden finns tillgänglig.

 

Hur har vi förberett våra medarbetare?

HRM ger sedan tidigare medarbetare tillgång till en modern infrastruktur och utrustning som krävs för att arbeta smart och effektivt på ett säkert sätt hemifrån, tillsammans och med våra kunder. För att kunna hålla en hög beredskap för en utökad volym av detta arbetssätt, har vi sedan en vecka tillbaka bestämt att alla våra medarbetare alltid tar med sig sin bärbara jobbdator och jobbtelefon hem från kontoret. En större del än vanligt jobbar fn hemifrån. Dels för att minimera smittorisk på kontoret samt för att vidmakthålla kritiska funktioner.  

 

För att minimera smittspridningen har vi infört reserestriktioner gällande flyg, både inrikes och utrikes. Dessutom behöver alla medarbetare som har varit utomlands stanna hemma från kontoret i 14 dagar. Även medarbetare som delar hushåll med en person som varit utomlands behöver stanna hemma i 14 dagar. Våra medarbetare uppmuntras till video- eller telefonmöten med externa parter. Om externa personer varit utomlands de senaste 14 dagarna är det obligatoriskt att möten sker via video eller telefon. Vidare har vi infört skärpta instruktioner rörande hygien och mötesrutiner för personal på företaget samt i möten med våra kunder för att minimera riskerna för smitta.

 

Leverans av vår lösning

I relation till vår leverans av HRM systemet och dess tjänster har risken för problem f n inte ökat nämnvärt i och med den här nu uppkomna situationen. Trots detta har vi granskat reservplaner och gjort ytterligare riskbedömningar. Vi har även belyst resursplanering utifrån olika scenarios och gör bedömningen att vi utifrån rådande läge är väl förberedda. Vidmakthållande av leverans av våra tjänster till dig som kund är högsta prioritet. För dig som kund finns mer detaljerad information att tillgå på vårt kundstöd där vi också kontinuerligt uppdaterar med löpande information. Du kan även kontakta vår ledning eller din kundansvarige för mer information.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Vi är klimatneutrala!

3 feb, 2020

 

2019 var det första året som vi var helt klimatneutrala. Vi kommer att fortsätta att arbeta med frågan och klimatkompensera för alla våra resor, mat och annat till kontoret. Som tidigare så kommer vi att berätta om de olika projekten som vi klimatkompenserar i.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Bio-kickoff

29 jan, 2020

 

Popcorn, glädje, laganda, bio, framåtblickar och tillbakablickar - det beskriver gårdagens kickoff! Några highlights från dagen:

- Öster berättade om vikten av ett bra team och gav tips från deras vardag

- Christian gick igenom fokusområden för 2020 som fick symboliseras av fyra stycken saker från hans resväska - telefon, monchichi, planta och godispengar

- Viktor hade Menti-liveomröstning bland personalen för att se hur bra vi själva tyckte att vi är på olika saker

- Dagen avslutades med mat, dricka och filmen Le Mans -66

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Ny digital anställnings-process

17 dec, 2019

 

Nu lanserar vi e-signering i HRM! H&M är först ut att använda tjänsten. Med e-signeringen så har anställningsprocessen redan blivit både snabbare och mer kvalitetssäkrad. Avtalet blir till exempel påskrivet oavsett fysisk närvaro av undertecknare.

Såhär går det till: Anställningsavtalet läggs upp i HRM. Undertecknare får då automatiskt en notis med en länk där de kan signera avtalet i Kivra med Mobilt BankID. När alla har signerat notifieras undertecknarna och det signerade avtalet läggs till i HRM.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Kunddagarna

29 nov, 2019

I veckan hade vi kunddagarna, kul med alla som deltog! Vi pratade om vår fortsatta resa och gick igenom ny funktionalitet och tips & tricks tillsammans med våra kunder. Bland gästerna var bland annat Carin Strinmark från KnowIT som berättade om framtidens lönekontor. H&M berättade om sin nya digitala anställningsprocess som utvecklats tillsammans med oss och Kivra, som både kommer att snabba upp och kvalitetssäkra deras anställningprocess.

 

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)