HRM-bloggen

Vi är klimatneutrala!

3 feb, 2020

 

2019 var det första året som vi var helt klimatneutrala. Vi kommer att fortsätta att arbeta med frågan och klimatkompensera för alla våra resor, mat och annat till kontoret. Som tidigare så kommer vi att berätta om de olika projekten som vi klimatkompenserar i.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Bio-kickoff

29 jan, 2020

 

Popcorn, glädje, laganda, bio, framåtblickar och tillbakablickar - det beskriver gårdagens kickoff! Några highlights från dagen:

- Öster berättade om vikten av ett bra team och gav tips från deras vardag

- Christian gick igenom fokusområden för 2020 som fick symboliseras av fyra stycken saker från hans resväska - telefon, monchichi, planta och godispengar

- Viktor hade Menti-liveomröstning bland personalen för att se hur bra vi själva tyckte att vi är på olika saker

- Dagen avslutades med mat, dricka och filmen Le Mans -66

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Ny digital anställnings-process

17 dec, 2019

 

Nu lanserar vi e-signering i HRM! H&M är först ut att använda tjänsten. Med e-signeringen så har anställningsprocessen redan blivit både snabbare och mer kvalitetssäkrad. Avtalet blir till exempel påskrivet oavsett fysisk närvaro av undertecknare.

Såhär går det till: Anställningsavtalet läggs upp i HRM. Undertecknare får då automatiskt en notis med en länk där de kan signera avtalet i Kivra med Mobilt BankID. När alla har signerat notifieras undertecknarna och det signerade avtalet läggs till i HRM.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Kunddagarna

29 nov, 2019

I veckan hade vi kunddagarna, kul med alla som deltog! Vi pratade om vår fortsatta resa och gick igenom ny funktionalitet och tips & tricks tillsammans med våra kunder. Bland gästerna var bland annat Carin Strinmark från KnowIT som berättade om framtidens lönekontor. H&M berättade om sin nya digitala anställningsprocess som utvecklats tillsammans med oss och Kivra, som både kommer att snabba upp och kvalitetssäkra deras anställningprocess.

 

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Återplantering i Panama

22 nov, 2019

Idag röstade personalen om vad vi ska klimatkompensera i för Q2 och Q3! Förslaget som vann är återplantering av träd i Panama. I Panama är avverkning ett stort problem och projektet arbetar aktivt med återplantering och skyddande av den nuvarande skogen. Utöver de ekologiska fördelarna så bidrar projektet till långtidsanställningar för lokalbefolkningen, hållbar lokal kakaoproduktion och andra bidrag till den lokala ekonomin. Att vi stödjer projektet ingår i vår satsning om att vara helt klimatneutrala.

 

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Nu startar ett nytt storprojekt

15 nov, 2019

Tommi Berkesi, Konsultchef på HRM Software, berättar om det precis uppstartade implementationsprojektet med Uppsala kommun;

 

”Vi startade för några dagar sedan upp vårt gemensamma implementationsprojekt med Uppsala kommun, ett projekt som är indelat i två etapper där varje etapp inleds med en gedigen förstudie för att fånga och precisera kravbild för systemets fortsatta etablering. Med stor ödmjukhet, energi och arbetsglädje ger vi oss nu in i detta arbete tillsammans med Uppsala kommun.

Visa merexpand_more

I vårt partnerskap med Uppsala kommun har vi utfäst ett löfte om att från start och under hela kontraktstiden agera som ett taktiskt stöd till kommunens kontinuerliga verksamhetsutveckling. Med vår förstudiemetodik ser vi till att, utifrån våra bransch-erfarenheter och kartlagda best-practice-processer, tänka nytt och innovativt. På så sätt tar vi från start tillvara på HRM-systemets alla möjligheter så att en verksamhetsutveckling kan komma till stånd från början och att grunden för denna fortsatta utveckling är läggs.

 

Vi får med förstudiens slutrapport en tydlighet i vilka ev uppsättningsförändringar från ”HRM-standard” som kan behöva göras samt vilka ev utvecklingsbehov vi har att förhålla oss till. För projektledarna ger resultatet förutsättningarna och den tydlighet som krävs för att resten av leveransen och projektet ska kunna detaljplaneras. Utifrån att förfinade estimat kan ges efter genomförd förstudie så säkerställer vi också att vi kan nå leveransprojektets mål om att t e x leverera ”just in budget” och ”just in time”.

 

Vårt partnerskap med Uppsala kommun ska kombinera en trygg leverans av lösningar med löpande effektivisering under hela avtalstiden och tillsammans ska vi skapa en värdeskapande utveckling. HRMs väl beprövade leveransmodell för implementation av HRM-systemet i större organisationer samt HRMs erfarna leveransorganisation bestående utav verksamhetskonsulter, lösningsarkitekter och projektledare är en garant för att detta ska kunna komma tillstånd.

 

Vi återkommer här på Bloggen och berättar om hur det går i projektet när vi kommit lite längre fram”

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Partnerskap

8 nov, 2019

Det samverkan skapar, kan man inte göra själv.

 

Nyckeln för att skapa maximalt kundvärde för vår senaste kund, Uppsala kommun, är ett nära, öppet och transparent samarbete mellan kommunen och oss på HRM. Vår modell för samverkan möter kommunen därför inte bara när vi implementerar systemet, utan även över tid. Partnerskapet börjar redan innan avtalet är påskrivet, där vi tydligt visar vilket kundvärde vi vill leverera till kommunen. Baserat på detta kan olika effektmål för kommunens verksamhet sättas upp och det är dessa mål som vi på strategisk nivå följer upp tillsammans kontinuerligt under hela avtalstiden.

Visa merexpand_more

En stark framgångsfaktor för att nå de mål Uppsala kommun strävar efter vid systembytet är att det nya systemet ska matcha kommunens verksamhet på ett optimalt sätt. För att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta har vi genom åren utvecklat en unik leveransmodell där vi tillsammans med kommunen genomlyser processerna och visar på olika systemmöjligheter för att på så sätt skapa den bästa lösningen med Sveriges mest flexibla HR- och lönesystem som grund.

 

Stefan Johansson, Säljchef på HRM Software

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Produktutveckling med Uppsala Kommun

1 nov, 2019

 

Ragnar Martinsson, Utvecklingschef på HRM Software, berättar om den kommande produktutvecklingen tillsammans med nya kunden Uppsala kommun;

 

”Det jag tycker är allra mest stimulerande med affären är Uppsala kommuns fokus kring att skapa äkta värde för slutanvändarna. Detta är helt i linje med vår filosofi att ständigt eftersträva att skapa maximalt kundvärde, där nyckeln till framgång bygger på ett nära, öppet och transparent samarbete mellan parterna. Vår agila utvecklingsprocess är som klippt och skuren för detta där alla utvecklingsteam jobbar väldigt nära slutanvändarna (löpande demo av prototyper och av funktionalitet under utveckling etc.).”

Visa merexpand_more

”HRM levereras som en ren molntjänst vilket skapar många fördelar. Vi kan snabbt leverera befintliga tjänster, erbjuda hög tillgänglighet med skalbar infrastruktur, hög säkerhet etc. En annan stor fördel med vår molndrift är att vi har tillgång till en stor mängd ytterligare tjänster i molnplattformen vilket accelererar vår innovationskraft avsevärt, där vi tillsammans kan fokusera på att leverera kundvärde på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Ser vi till hur partnerskapet kommer att utvecklas över tid så tror vi att funktionalitet inom självservice för Uppsala kommuns alla medarbetare kommer att växa och bli en allt viktigare del av leveransen.”

 

Affären med Uppsala kommun innebär att vi ska leverera ett komplett system inom HR- och Löneområdet. Leveransen innehåller funktionalitet inom områden som exempelvis självservice, lönehantering, schema/bemanning, personaladministration, rekrytering, arbetsmiljö, mål/prestationsplanering och målorienterad kompetensplanering.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Uppsala kommun väljer HRM Software!

25 okt, 2019

 

(Växjö, 25 oktober, 2019) Uppsala kommun, med cirka 14 000 anställda, har valt Växjöbaserade HRM Software som partner för sitt nya HR- och lönesystem. Avtalet sträcker sig över, upp till 16 år och värderas till cirka 180 MSEK. Avtalet innebär att HRM Software kommer att nyanställa 8–10 medarbetare med placering på huvudkontoret i Växjö samt i Stockholm.

 

Uppsala kommun är Sveriges fjärde folkrikaste kommun med cirka 227 000 invånare. Upphandlingen av nytt HR- och lönesystem för kommunen har pågått sedan sommaren 2018, och slutligen föll valet på HRM Software. Uppsala kommun sökte en partner som kunde möta deras önskemål om ett helhetsåtagande för lösningen i kombination med en partner som kan bidra till att de utvecklar sina processer och synsätt inom HR- och löneområdet.

Visa merexpand_more

Avtalet innebär att HRM Software skall leverera ett komplett system för HR- och löneområdet, innehållande funktioner som t.ex. schema/bemanning, lönehantering, rekrytering, kompetensutveckling, certifieringar m.m. HRM Softwares system är modernt och flexibelt vilket väl passar den kravbild som Uppsala kommun satt upp. Avtalet sträcker sig över upp till 16 år, uppdelat i fyraårsperioder, där den första 4årsperioden är värderad till 47 MSEK. Det totala avtalet är värderat till cirka 180 MSEK och kommer när systemet är fullt utbyggt att hantera cirka 17 000 lönespecifikationer månatligen.

 

”Vi är självklart enormt stolta och glada över att Uppsala kommun valt HRM Software som långsiktig partner för att utveckla kommunens processtöd inom HR och lön, bland annat kommer vi att driva utveckling inom områden som schema/bemanning och HR-stöd. Likt många andra större företag och organisationer ställs Uppsala kommun hela tiden inför nya utmaningar och behöver moderna och flexibla lösningar som snabbt kan anpassas till ändrade förutsättningar och som via smarta självbetjäningslösningar är smidiga för kommunens medarbetare att använda, berättar Christian Myhrberg, VD HRM Software.

 

”Projektet för att införa systemet på Uppsala kommun har redan dragit igång och vi har behov av nyanställningar, bland annat systemutvecklare, verksamhetskonsulter och individer med projektledarerfarenhet. Vi ser fram emot ett spännande och framgångsrikt samarbete med Uppsala kommun”, avslutar Christian Myhrberg, VD HRM Software.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

HRMS kunddagar 27-28 november

15 okt, 2019

Vi välkomnar alla våra kunder till HRMs årliga Kunddagar som denna gång går av stapeln den 27-28:e november i Stockholm.

Under dessa dagar ger vi information utifrån HRMs fortsatta resa och utveckling avseende organisation, tjänster och produkter. Vi går igenom förändrad och ny funktionalitet, förmedlar tips & trix och ger tillfälle till nätverkande och erfarenhetsutbyte i trivsam samvaro. Preliminära hållpunkter för denna dag är:

  - HRM "påväg"

  - Gästföreläsning

  - Nyheter i HRMs senaste releaser

  - Nyheter på gång i HRMs kommande releaser

  - Kundcase

  - Inför årskiftet

  - Organiserat erfarenhetsutbyte

  - Gemensam kvällsaktivitet - julbord med 3 kamp

Från kl 09.30 dag 1 erbjuds drop-in-fika för anländande, seminariet startar därefter 10.00. Dag 2 startar seminariet 08.30 och avslutas ca 15.00.

Vill du veta eller anmälan dig? Läs mer här >>

 

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

HR-systemdagen 2019

19 aug, 2019

Den 5e november kommer vi att delta på HR-systemdagen i Stockholm. Kom gärna förbi vår monter och säg hej! Läs mer om eventet här >>

 


Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Nu rekryterar vi systemutvecklare

14 aug, 2019

Vill du jobba i ett riktigt bra team med grym teamkänsla? Vill du jobba med integrationer och funktionalitet inom lön/HR? Vill du vara med på resan mot true cloud? Vill du även jobba som scrum master?

Då tycker vi att du ska kolla in lediga tjänster under "om oss"! Klicka här >>

 


Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Flygresor som vi gör

24 jun, 2019

Som en del i vår klimatsatsning så har vi som mål att sänka våra flygresor och ersätta dessa med tåg. Mellan 2017 och 2018 minskade våra flygresor med 23% och under 2019 är målsättningen ytterligare 20%. Flygresor per medarbetare: 2017 (7,3), 2018 (5,6), 2019 (4,4).

 

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Kommer snart: Digital signering av anställningsavtal

11 jun, 2019

Efter sommaren lanserar vi en signeringstjänst där företag kan skicka anställningsavtal för signering med Mobilt BankID. Signeringstjänsten har utvecklats i samarbete med Kivra, en ledande svensk leverantör inom digitala postlådor. HRM kommer att bli den första på marknaden att erbjuda tjänsten. Den nya signeringstjänsten är enkel och kraftfull med möjlighet att få digitala signaturer med Mobilt BankID oavsett om mottagaren använder Kivra eller inte.

 

- Redan idag är anställningsprocessen i HRM ett kraftfullt stöd för många kunder där såväl chefer som medarbetare inom Lön/HR m.fl. jobbar i en och samma helhetslösning. Nu adderar vi digital signering med Kivra och BankID som snabbar upp processen mellan alla inblandade. Att alla inom företaget och kandidaten själv kan signera digitalt leder till att en anställning blir superenkel och sparar massor av tid. Att ett av landets största retailföretag har medverkat vid framtagandet av lösningen och inom kort kommer att börja använda den är också väldigt kul, säger Christian Myhrberg, VD HRM Software.

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Kreditvärdighet AAA andra året i rad!

4 jun, 2019

Denna veckan blev vi belönade med kreditvärdigget AAA. Endast 3 procent av Svenska företag får AAA och en mängd nyckelvärden måste uppfyllas för att få den. Det innebär bland annat att bolaget ska vara stabilt med en positiv, jämn utveckling och att nyckeltal är betydligt över branschens genomsnitt.

 

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)

Rajastahn

10 maj, 2019

Idag röstade vi i personalen om vad vi ska klimatkompensera i första kvartalet. Det vinnande förslaget blev en solenergianläggning i det soliga Rajastahn i Indien. Solen värmer upp vatten som sedan driver stora generatorer. Tack vare anläggningen så produceras fossilfri energi till elnätet i staden. Att stödja projektet ingår i vår satsning om att vara helt klimatneutrala.

 

 

Inlägget är riktat till våra kunder (visas på inloggningssidan)